Phiên bản
Giá đặc biệt Tháng 5
Tiêu Chuẩn - MID
795.000.000 VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
Trung cấp - SVP
805.000.000 VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
Cao cấp - Luxury
825.000.000 VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
Đơn vị giá: triệu đồng
Phiên bản
Giá đặc biệt Tháng 5
Ambiente MT
545.000.000 VNĐ - Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
Ambiente AT
569.000.000 VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
Trend
593.000.000 VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
Titanium 1.5L
648.000.000 VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
Titanium 1.0L
689.000.000 VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
Đơn vị giá: triệu đồng
Phiên bản
Giá đặc biệt Tháng 5
Limited
2.268.000 VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
Đơn vị giá: triệu đồng
Phiên bản
Giá đặc biệt Tháng 5
XL
634.000.000 VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
XLS MT
659.000.000 VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
XLS AT
685.000.000 VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
XLT MT
754.000.000 VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
XLT AT
779.000.000 VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
Wildtrak 2.0L 4x4
853.000.000 VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
Wildtrak 2.0L 4x4
918.000.000 VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
Đơn vị giá: triệu đồng
Phiên bản
Giá đặc biệt Tháng 5
Ambiente MT
999.000.000 VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
Ambiente MT
1.052.000.000VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
Trend
1.112.000.000VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
Titanium 2.0L
1.177.000.000 VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
Titanium 2.0L
1.399.000.000 VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
Đơn vị giá: triệu đồng
Phiên bản
Giá đặc biệt Tháng 5
Sedan Trend
626.000.000 VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
Sedan Titanium
750.000.000 VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
Hatback Trend
626.000.000 VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
Hatback Trend
750.000.000 VNĐ Liên hệ ngay : 0935.389.404 Để nhận giá khuyến mãi
Đơn vị giá: triệu đồng